Porady


KONIECZNIE ZOBACZ FILM JAK UNIKNĄĆ ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:

 

►Jak bezpiecznie korzystać z gazowego piecyka łazienkowego (gazowy przepływowy podgrzewacz wody)

- Co najmniej raz w roku umożliwić specjalistom wykonanie przeglądu oraz czyszczenia piecyka gazowego oraz udostępniać mieszkanie pracownikom wykonującym przeglądy kominiarskie  w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożności przewodów kominowych.

- Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, W TRAKCIE WŁĄCZONEGO PIECYKA GAZOWEGO NALEŻY BEZWZGLĘDNIE OTWORZYĆ OKNO, tak aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu oraz dla potrzeb wentylacyjnych.

- Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych ,nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych

W lokalach poddanych termomodernizacji (wymienione okna, drzwi na szczelne) należy zainstalować odpowiednie nawiewniki doprowadzające zewnętrzne powietrze do mieszkania.

- ZAMONTUJ CZUJNIK TLENKU WĘGLA

 

►Kiedy potrzebuje kominiarza ?

Nie warto wychodzić z założenia, że jak nic się nie dzieje to kominiarza nam nie potrzeba. Niestety z takim podejściem spotykamy się najczęściej, do momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego kiedy wszystkie usterki, czy brak czyszczenia wychodzą na jaw. Nie czekajmy do końca, pożar sadzy jest DUŻO droższy od kominiarza, nie wspominając o utracie życia , czy zdrowia.

Kominiarza potrzebują Państwo w następujących sytuacjach:

- przy zakończeniu budowy budynku,

- przy przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji

- przy podłączaniu kotła ogrzewczego, kominka i przy zmianie wszelkiego rodzaju środków grzewczo- kominowych

- do okresowych czyszczeni przewodów kominowych dymowych spalinowych, oraz wentylacyjnych (wentylacje podlegają również obowiązkowemu czyszczeniu 1 x do roku)

- do okresowych kontroli przewodów kominowych wykonywanych 1 x do roku – kontrola pozwoli uniknąć ewentualnych niespodzianek podczas sezonu grzewczego.

- przy otwieraniu lokalu który musi spełniać konkretne wymogi wentylacyjno sanitarne

- przed rozpoczęciem budowy warto się spotkać z wykwalifikowanym pracownikiem kominiarskim i uzyskać ewentualne porady.


►Ławy kominiarskie na dachu stromym obowiązkowe!

Na każdym dachu o spadku powyżej 25%. Zgodnie z Dz.U.Nr 75 poz 690 § 308

4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać

stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczeniaprzed poślizgiem.

6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.

 

►Na czym konkretnie polega czyszczenie kominów?

Czyszczenie przewodów kominowych polega na oczyszczeniu elementów komina z sadzy w przypadku kominów dymowych, oraz z ewentualnych pajęczyn i kurzu przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Po każdym czyszczeniu należy wybrać zanieczyszczenia z dolnej części komina przez drzwiczki spadowe.

 

►Na czym polega kontrola przewodów kominowych.

Kontrola przewodów kominowych w skrócie polega na sprawdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych takich jak kotły, kominki, piece itp. oraz sprawdzeniu drożności kanałów, czy nie występują uszkodzenia kominów, wyłazów ,prawidłowości działania wentylacji, sprawdzenie ciągów kominowych.

 

.